1. Pintu Masuk
 2. Pintu Keluar
 3. Rest Area
 4. Musola
 5. Maqom Syekh Subakir
 6. Makam Mbah Geseng
 7. Maqom Kyai Sepanjang
 8. Tugu “SA”
 9. Monumen Tanah Air Satu Bangsa
 10. Tiang Bendera Puncak
 11. Maqom Ismoyojati (Mbah Semar)
 12. Toilet